Projekty

Projekt nr 1

Projekt pn. „Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha” zakłada utworzenie nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym nad 19 dziećmi w wieku 1-3 lat z gminy Golina, które ma miało miejsce w wydzielonym segmencie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20.

Zadanie jest realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020.
Jest to pierwsza instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 utworzona przez JST na terenie gminy.
Wydzielony segment budynku szkoły podstawowej został poddany przebudowie i adaptacji.
W klubie znajduje się sala pobytu, kuchnia pomocnicza, pomieszczenie biurowe, łazienka dla dzieci,
wc dla personelu, wc dla osób niepełnosprawnych, schowek porządkowy, szatnia.
W ramach programu zaplanowano również zakup wyposażenia Klubu, aby zapewnić dzieciom odpowiedni standard opieki i warunki zbliżone do warunków domowych.
Na milusińskich czeka również zagospodarowany plac zabaw.

Klub Malucha zapewnia w ramach 10-godzinnej opieki:

  • różnorodne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci
  • opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel
  • zdrowe, świeże posiłki.

Całkowita wartość projektu wynosi 667 000 zł.
Wartość dofinansowania: 533 600,00 zł
Wkład własny gminy: 133 400,00 zł

 

Projekt nr 2

Nazwa projektu: Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy.
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:
6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
Cel projektu:
Utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Golina oraz sfinansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
Projekt jest realizowany w nowoutworzonym klubie dziecięcym "Kącik Skrzata"- Gminny Klub Dziecięcy, ul. Wolności 20, 62-590 Golina

Główne działania w ramach projektu obejmować będą:

- doposażenie w meble oraz sprzęt następujących pomieszczeń: kuchnia i pomieszcznie kuchni pomocniczej, sala pobytu, szatnia pomieszczenie biurowe, Wc dla personelu, łazienka dla dzieci oraz schowek porządkowy,
- doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć,
- utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania;
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.10.2022 r.

Grupa docelowa projektu:

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
Struktura grupy docelowej w projekcie:
- 19 (19K) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 ( w tym przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich)

Całkowita wartość projektu: 996 707,60
Kwota dofinansowania: 936 857,60

Już wkrótce zaprosimy Was do naszego profilu na Facebook

Newsletter

Zapisz się na listę mailingową Kącik Skrzata, aby otrzymywać informacje na temat nowych wydarzeń w naszym klubu malucha

Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha, ul. Wolności 20, 62-590 Golina
tel. 603 476 815, e-mail: klubmalucha@golina.pl

Strona powstała w ramach projektu pn. „Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha” realizowanego przy udziale wsparcia finansowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

copyright © 2023 Gminny Klub Malucha "Kącik Skrzata"

created by  ACTIVATE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close