REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja 2021/ 2022

Do projektu pn. „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Do projektu zapraszamy osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Uczestnikami/czkami projektu będzie 19 pracujących (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim) rodziców/prawnych opiekunów dzieci, zamieszkujących gminę Golina, województwo Wielkopolskie.

 

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA W OKRESIE OD  11.12.2020 ROKU I POTRWA DO 8.01.2021 ROKU.

Wyniki rekrutacji w projekcie zostaną ogłoszone do 15 stycznia 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjęcia dzieci: 1 lutego 2021 r.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOLINIE (BIURO OBSŁUGI INTERESANTA), ul. Nowa 1, 62-590 GOLINA LUB PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.

Składane dokumenty należy wydrukować w kolorze.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH: www.golina.pl; www.kacik-skrzata.pl

Można je również pobrać w Urzędzie Miejskim w Golinie (ul. Nowa 1, 62-590 Golina – w Biurze Projektu (pokój 3.3.) - 
jednakże w związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia zarażeniem korona wirusem, dokumenty rekrutacyjne  dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Golinie).

 

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów prosimy o wypełnienie poniższych formularzy:

/files/img/Deklaracja uczestnika.pdf- obowiązkowo

/files/img/Deklaracja udziału w projekcie.pdf- obowiązkowo

/files/img/Formularz rekrutacyjny - dane uczestnika.pdfobowiązkowo

/files/img/Oświadczenie o pozostaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy.pdfobowiązkowo

/files/img/Oświadczenie o WIELODZIETNOŚCI RODZINY.pdf- jeśli dotyczy

/files/img/Oświadczenie_osoby_samotnie_wych._dziecko.pdf- jeśli dotyczy

/files/img/Oświadczenie_uczestnikaczki_projektu - zgoda na przetwarzanie danych.pdfobowiązkowo

/files/img/Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha.pdfobowiązkowo

/files/img/Zaświadczenie o pobycie na urlopie m_r.pdf- jeśli dotyczy

/files/img/Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf- obowiązkowo

/files/img/Regulamin rekrutacji do publikacji.pdf- dokument informacyjny

 

 

Powrót do listy aktualności

Już wkrótce zaprosimy Was do naszego profilu na Facebook

Newsletter

Zapisz się na listę mailingową Kącik Skrzata, aby otrzymywać informacje na temat nowych wydarzeń w naszym klubu malucha

Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha, ul. Wolności 20, 62-590 Golina
tel. 603 476 815, e-mail: klubmalucha@golina.pl

Strona powstała w ramach projektu pn. „Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha” realizowanego przy udziale wsparcia finansowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

copyright © 2023 Gminny Klub Malucha "Kącik Skrzata"

created by  ACTIVATE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close